Multimedia

Conferința medicală "Zilele Spitalului Municipal Sf. Dr. Cosma și Damian" Rădăuți


 
Alte articole din Spitale Data publicarii: Marti, 20 Iulie 2010

“Migrarea personalului medical nu dintr-o unitate într-alta, ci din România în alte țări atractive, reprezintă o amenințare majoră și iminentă”

manasi_violeta.jpgAfirmă Dr. Violeta Manasi, Managerul Spitalului de Psihiatrie Titan “Dr. Constantin Gorgoş”, într-un interviu acordat în exclusivitate Portalului Naţional www.MedicalManager.ro.

Domnia sa vorbeşte despre dificultăţile de ordin financiar şi legislativ ale instituţiilor sanitare din România în contextul economic actual, de îmbunătăţirile aduse spitalului în ultimii doi ani, precum şi despre principalele proiecte demarate de spitalul la conducerea căruia se află.- Doamnă Violeta Manasi, spuneţi-ne, vă rog, care sunt cele mai importante îmbunătăţiri aduse Spitalului de Psihiatrie Titan „Dr. Constantin Gorgoş” sub conducerea dumneavoastră?
- Sigur, este uşor să vorbești despre lucruri frumoase cu atât mai mult cu cât ți-ai propus să te implici în realizarea lor. Am avut oportunitatea în urma ocupării postului de manager al Spitalului de Psihiatrie Titan „Dr. Constantin Gorgos” să întâlnesc o echipă de profesioniști, dornici la rândul lor să-și vadă visul de o viață împlinit. Astfel, ceea ce nu se realizase în zeci de ani, cu voință și dăruire, s-a realizat! Transformarea unei unități medicale falimentare, cu arierate de 16 mld. lei (decembrie 2006), într-o unitate modernă cu adresabilitate crescută și care asigură servicii medicale, la cele mai înalte standarde. Am reușit, prin aplicarea unui plan de management aplicat situației să avem și să oferim servicii de asistență medicală psihiatrică integrate:
- Servicii medicale de tip ambulator prin crearea a trei centre de sănătate mintală, două pentru adulți și unul pentru copii, inaugurate în noiembrie 2008.
- Servicii medicale de zi în cadrul Staționarului de Zi Adulți cu 150 de locuri și Staționar de Zi copii cu 50 de locuri (internări de zi).
- Servicii medicale internare continuă. Reabilitarea integrală din venituri proprii a Secției cu Paturi.
Atât internarea de zi, cât și internarea continuă, deși funcționale în anul 2006, la preluarea mandatului, nu asigurau condițiile unor servicii medicale de calitate. S-a urmărit, astfel, îmbunătățirea condițiilor la locul de muncă, care au condus indirect și la creșterea calității serviciilor medicale, prin renovarea integrală a tuturor spațiilor spitalului în paralel cu stingerea arieratelor.
A fost regândită redistribuirea paturilor pentru îndeplinirea prevederilor ORD 914/2006, secția cu Paturi fiind astăzi organizată într-o formulă modernă cu saloane de maxim 3 paturi și rezerve cu 2 paturi. S-a reușit dotarea integrală cu mobilier nou, dotare cu aer condiționat și sistem de supraveghere video.
Spitalul este certificat SR EN ISO 9001:2001 - Sistem de Management al Calității. În vederea creșterii calității vieții pacientului, la nivelul unității s-a urmărit asigurarea permanență a tratamentului medicamentos astfel că pacienții noștri nu au fost nevoiți să-și cumpere medicamente sau materiale sanitare, așa cum se întâmplă la nivelul multor unități spitalicești.
În paralel s-a urmărit dezvoltarea terapiilor complementare de care să beneficieze cei care ne cer ajutor. Pacientul nu trebuie țintuit la pat, el trebuie să beneficieze și să se bucure de o gamă diversificată de servicii, motive pentru care, s-au dezvoltat servicii de acest tip.
S-a înființat un cabinet de meloterapie, o sală de kinetoterapie un laborator de informatică, săli pentru pictură, sculptură, cabinete pentru consiliere individuală cât și de grup, cu programe aplicate și aparținătorilor.
Una dintre problemele privind lipsa spațiilor pentru acoperirea nevoilor de servicii acordate beneficiarilor a condus la găsirea de soluții. S-au depus aplicații în vederea atragerii de finanțări externe și implementarea a două proiecte:
a) Centru Pilot de Instruire și Intervenție în Sănătatea Mintală Comunitară - finanțat prin acordul dintre Ministerul Afacerilor Externe al Regatului Țărilor de Jos și Ministerul Sănătății Publice din România. Finanțarea externă în valoare de 300 mii euro și co-finanțarea 580 mii lei au permis realizarea centrului, prin mansardarea corpului „C” al spitalului (870 mp). Centrul dispune de o sală de conferințe cu 100 de locuri, două cabine de traducere simultană, sisteme video și audio ultramoderne. Centrul prezintă cabinete medicale dotate ultramodern, gândite pentru dezvoltarea echipelor mobile de intervenție în comunitate. Reprezintă un model pentru comunitățile locale de pe întreg teritoriul țării. Lucrările s-au desfășurat în perioada septembrie 2009 - februarie 2010.
Deși implementarea proiectului alături de Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog a fost un succes, în prezent, comunitatea pentru care a fost realizat, nu poate beneficia de multitudinea serviciilor pentru care a fost creat, deoarece centrul nu a primit aprobarea de la Ministerul Sănătății pentru includerea în structura organizatorică a spitalului. Astfel asistăm la investiții realizate cu finanțări externe închise cu lacătul ignoranței și încălcarea drepturilor pacienților la accesul serviciilor de sănătate.
b) Al doilea proiect aflat în prezent în derulare - Centru Pilot de Îngrijire pentru Copii cu Tulburări în Dezvoltarea Psihomotorie - se realizează prin obținerea unui grant în valoare de 2,9 milioane euro (finanțare Innovation Norway) și cofinanțare prin Ministerul Sănătății de 732.200 euro. În timpul proiectului vor fi obținute următoarele rezultate:
- o clădire de 2000 mp, gata de utilizare și echipată în întregime. Clădirea va include spații pentru diagnostic medical, psihoterapii (psihoterapie prin joc, prin artă, psihoeducație pentru părinți, psihoterapie individuală, logopedie), săli de clasă pentru activități educaționale, spații pentru activități fizice( kinetoterapie), hidroterapie (bazin inot). Clădirea va include și o arie rezidențială pentru cazarea părinților care sunt din provincie, ai căror copii se vor afla în programul terapeutic.
- dezvoltarea unei curricule de instruire, bazată pe experiența partenerilor norvegieni și formarea profesională a echipelor multidisciplinare specializate. Proiectul se aliniază strategiei naționale de sănătate mintală ce a fost aboptată de Ministerul Sănătății Publice în 2006, una dintre prioritățile PROGRAMULUI NAȚIONAL DE SANATATE MINTALA fiind dezvoltarea serviciilor pentru copiii cu autism și ADHD. Comisia Europeană sprijină incluziunea copiilor cu dizabilități obișnuit și promovează servicii medicale și sociale accesibile și de calitate precum și sprijin prin prevederi legislative în domeniul social și al incluziunii.. Obiectivul proiectului este acela de îmbunătățire a calității vieții copiilor cu tulburări de dezvoltare și a familiilor acestora prin dezvoltarea unui tip de abordare integrată medical, psihologic și educațional.

- De ce dotări ar mai avea nevoie Spitalul de Psihiatrie Titan „Dr. Constantin Gorgoş”?
- Sigur că întotdeauna e loc de mai bine. Un spital complet dispune și de un laborator de analize medicale proprii deși, în timp multe dintre laboratoarele spitalelor au fost externalizate. Dar să nu uităm că aceste structuri sunt generatoare de venituri proprii. Acest obiectiv, deși a fost cuprins în planul de dezvoltare al spitalului, lipsa spațiilor care să asigure circuitele corespunzătoare nu a permis înființarea acestuia .
Deasemenea, deși poate părea paradoxal, spitalul nostru are în structura de ambulator și un cabinet de oncologie. Îngrijorător este faptul că la acest nivel se acordă un număr foarte mare de consultații (peste 11 mii / an), cabinetul funcționând doar cu un singur medic și un asistent medical. Datorită numărului mare de pacienți această structură de ambulator ar trebui transformată într-o structură de tip staționar de zi care să permită asigurarea tratamentului specific prin internare de zi. Dar cum politicile actuale înțeleg eficientizarea prin reducerea numărului de paturi, nu îndrăznim să sperăm la o transformare a structurii de ambulator prin dotarea acesteia corespunzătoare și care să dispună și de personal medical specializat care să acopere nevoile populației. Ordonanța 34/2009, care a blocat posturile la nivel național și ale cărei prevederi sunt aplicabile cel puțin până în ianuarie 2011, nu permite angajarea personalului deși în statul de funcții este aprobat cel de-al doilea post de medic oncolog.

- Vorbiţi-ne, vă rog, mai pe larg de serviciile pe care le oferă această instituţie medicală.
- Depistarea precoce a tulburărilor mintale şi instituirea măsurilor corespunzatoare în vederea tratării lor şi prevenirii unor evoluţii nefavorabile.
Diagnosticul tulburărilor psihiatrice acute, subacute şi cronice (schizofrenie, tulburări schizofrenice, delirante şi alte tulburări psihotice, tulburări de dispoziţie, tulburări disociative, tulburări de personalitate)
Tratamentul medicamentos al afecţiunilor psihiatrice
Consiliere şi psihoeducatie cu pacienţii şi familiile acestora
Psihoterapie suportivă şi ocupatională
Psihoterapie individuală şi de grup
Meloterapie
Monitorizarea evoluţiei afectiunilor pe termen scurt sau lung
Evaluarea psihiatrică si psihologică în vederea orientării către comisia de expertiză a capacitaţii de muncă.
Intocmirea evidenţei pacienţilor cu tulburări mintale
Îndrumarea metodologică a M.F. în acordarea de ingrijiri de sănatate mintală. Servicii medicale de specialitate - oncologie, prin ambulatorul de specialitate. Servicii medicale de prevenție și profilaxie derulate în cadrul Programului Național de Sănătate Mintală.

- Spitalele din România trec la momentul actual printr-o perioadă extrem de nefastă în ceea ce priveşte partea financiară. La ce soluţii recurgeţi dumneavoastră pentru o administrare eficientă a bugetului şi pentru obţinerea de venituri suplimentare? Care sunt principalele dificultăţi cu care se confruntă unitatea sanitară la conducerea căreia vă aflaţi în contextul economic dat?
- Vedeți, am început cu un subiect frumos și trebuie inevitabil să amintim și dificultățile noastre. În fapt, acestea sunt dificultăți generale, cu care se confruntă întreg sistemul medical dar și celelalte domenii de activitate.
Măsurile de austeritate brutale anunțate prin numeroasele modificări legislative, unele intervenite chiar peste noapte, în lipsa normelor de aplicare bulversează și pun în dificultate atât instituțiile publice cât și mediul privat, cu care bine înțeles suntem în relație directă (furnizori de medicamente, materiale sanitare, servicii, lucrări...etc.)
Numeroasele stângăcii legislative la care ulterior s-a revenit (ex. posibilitatea cumulului activității cu pensia, știut fiind faptul că mulți profesioniști din sistem pot desfășura activitate după vârsta de pensionare). Apariția lg 329/2009 , 330/2009 , modificarea Codului Fiscal prin OG 58/2010, (care nu prevede cum pot fi acoperite diferențele de creștere a TVA acolo unde există contracte cu finanțare externă).
Lipsa cofinanțării pentru proiectul Centru Copii, aflat în derulare, pentru care spitalului nu i-a fost transmisă fila de buget corespunzătoare cofinanțării proiectului de către MS, deși acordul bilateral a fost semnat din anul 2009. Există pericolul sistării proiectului, deoarece cererile pentru finanțare externă se fac cu dovada cofinanțării.
Dificultățile au început odată cu apariția ordonanței 34/2009 care a blocat ocuparea posturilor, deși la nivelul unității funcționăm sub normativele de personal (nr posturi aprobate 145 / 95 ocupate). La această lipsă de personal s-a adăugat măsura legislativă de reducere a veniturilor salariale cu 15% aplicată în lunile noiembrie și decembrie 2009 - lg 329 din 5.11.2009.
Legea 330/2009 vine în completare la scăderea veniturilor și, ca și cum nu ar fi fost suficient, legea 118/2010 prevede obligativitatea reducerii în continuare cu 25% a veniturilor salariale.
Faptul că sănătatea publică, obiectiv strategic național a fost trecută pe o listă inexistentă a priorităților guvernamentale poate afecta grav dezvoltarea societății românești, care s-a angajat în atingerea unor standarde și obiective, odată cu aderarea la UE.
Asimilarea spitalelor cu instituțiile bugetare este o greșeală, știut fiind faptul că spitalele funcționează și obțin venituri proprii, prin prestarea de servicii medicale în baza contractului incheiat cu Casele de Asigurări de Sănătate.
Legea 118 din 30 iunie 2010, prin asimilarea personalului medical prestator de servicii și care realizează venituri proprii prevede reducerea cu 25% a veniturilor salariale și pentru personalul din unitățile sanitare.
Prin OUG 55/23.06.2010, instituțiile publice vor diminua cu 20% cheltuielile cu bunurile și serviciile aprobate în buget. Cheltuielile cu bunuri și servicii se realizează în spitale tot din venituri proprii.
Rezultatul acestor măsuri este accentuarea subfinanțării și va conduce la îngroparea definitivă a sistemului de sănătate, cunoscut fiind faptul că resursele umane din sănătate constituie una dintre cele mai importante verigi ale societății iar promovarea unui management al resurselor umane nou și progresist constituie soluția îmbunătățirii performanței sistemului sanitar.
O forță de muncă motivată și adecvat pregătită este un element de bază pentru furnizarea de servicii de sănătate de bună calitate, eficiente și care să răspundă pe deplin așteptărilor populației. Astfel principalele obiective ale managementului resurselor umane: motivare, dezvoltarea capacităților personalului, sunt practic blocate.
Nemaivorbind și de scăderea drastică a forței de muncă disponibile care corelată cu îmbătrânirea crează suprasolicitarea personalului medical existent. Migrarea personalului medical nu dintr-o unitate într-alta, ci din România în alte țări atractive, reprezintă o amenințare majoră și iminentă.
Lipsa feed-back-ului în comunicarea cu factorii decizionali. Spitalul a transmis nenumărate solicitări către Ministerul Sănătății, la care până în prezent nu s-a primit nici un răspuns (modificarea structurii organizatorice cu includerea Centrului de Intervenție și Instruire în Sănătatea Mintală Comunitară, transmiterea filei pentru cofinanțarea celui de-al doilea proiect... etc).
În contextul actual de criză economică, economia sanitară trebuie redefinită dintr-o economie pozitivă într-o economie normativă. În ultimii ani pe fondul unei creșteri economice și indirect a nivelului de trai, a crescut și nivelul așteptărilor populației la îngrijiri de sănătate. Astfel s-a înregistrat pentru câțiva ani, o creștere reală a serviciilor medicale acordate, populația adresându-se frecvent, medicinei primare. A crescut deasemenea adresabilitatea și la medicii specialiști din cadrul structurilor de ambulator.
Actualmente bugetul de stat consolidat nu mai asigură o alocare reală și corespunzătoare contribuțiilor la asigurările de sănătate ale populației, finanțarea sistemului de sănătate reprezentând mai puțin de 3% din PIB, deși angajamentul României față de UE prevede o creștere la 6% din PIB.
Putem concluziona că economia pozitivă, aplicată până acum la nivelul unității noastre în contextul general actual, va deveni o economie a sărăciei, respectiv a unui buget de criză. Succesul managementului economic, în condițiile actuale, constă în abilitatea noastră de a găsi soluția intrării într-o piață liberă și desprinderea de sistemul centralizat de stat, falimentar. Însă acest deziderat nu poate fi atins în lipsa cadrului legislativ și a unor norme de aplicare, pentru reorganizarea spitalelor de stat, în persoane juridice.
Spitalul odată devenit persoană juridica - va fi direct răspunzător de buna funcționare sau de dispariția (închiderea lui) din piața liberă a serviciilor. Va fi eliminată suspiciunea creată în prezent că factorii decizionali au falimentat sistemul, au desființat paturi, au închis spitale. Într-o piață liberă furnizorii doresc să-și maximizeze profitul, au stimulente pentru a produce ceea ce vor să cumpere consumatorii și sunt interesați să producă la costuri minime. Va deveni eficient prin achiziționarea unor servicii conexe medicale, deasemenea cu costuri minime înclinând balanța spre creșterea profitului care va fi realocat pentru investiții, dezvoltare, în scopul creșterii calității serviciilor furnizate și calității vieții paciențile.
Ne gândim în continuare la obținerea unor venituri suplimentare prin atragerea de parteneri externi, pentru reorganizarea și dotarea ambulatorului oncologie, găsirea unei soluții alternative de acoperire a cofinanțării respectiv încheierea unui parteneriat public-privat.
Fără o îmbunătățire economică reală prin aplicarea unor politici de ansamblu funcționale care să presupună reforme structurale unitare, nu putem vorbi de scopul propus, creșterea calității serviciilor medicale în vederea creșterii calității vieții.Alte articole din Spitale
Pentru a fi in permanenta la curent cu ultimele noutati si informatii din domeniu,

aboneaza-te gratuit la Newsletter !


focality


Newsletter

neuroiasi.ro/

Editorial
Un stat diluat de 10 ori
ciurea_alexandru.jpg
Un editorial de Alexandru Vlad Ciurea, publicat pe portalul România Liberă >> Citeste

Analiza
Peste 70.000 de pacienţi sunt trataţi în România de boala Parkinson
parkinson.jpg
Peste 70.000 de pacienţi cu boala Parkinson beneficiază de tratament medicamentos specific, ale cărui costuri lunare individuale se ridică la aproximativ 3.000 de lei, relevă o statistică prezentată de Societatea pentru Studiul Neuroprotecţiei şi Neuroplasticităţii (SSNN) şi Societatea de Neurologie din România (SNR), organizatori ai celei de a-V-a ediţii a Cursului Internaţional dedicat tulburărilor comportamentului motor, desfăşurată vineri şi sâmbătă în Poiana Braşov. >> Citeste

Compania Saptamanii
Rețeaua Regina Maria semnează un parteneriat pentru dezvoltarea primului spital privat din Cluj-Napoca
regina-maria-logo.jpg
Rețeaua de sănătate Regina Maria inițiază un proiect comun de dezvoltare a primului spital privat integrat la Cluj-Napoca - printr-o investiție totală de 15 milioane de euro. Spitalul, construit de la zero, urmează să fie finalizat în prima jumătate a anului viitor și reprezintă cea mai mare investiție a rețelei de sănătate din afara Bucureștiului. >> Citeste

Interviu
Dr. Cristian Grasu: "Anual, 50.000 de români au nevoie de radioterapie"
grasu_cristian.jpg
Aproximativ 50.000 de bolnavi de cancer au nevoie anual de radioterapie, iar statul poate asigura, în condițiile actuale, tratament pentru 17.000, a declarat, într-un interviu acordat Agerpres, dr. Cristian Grasu, director în Ministerul Sănătății. Potrivit acestuia, pentru ca România să ajungă la nivelul țărilor din UE în ceea ce privește tratamentul prin radioterapie ar mai fi nevoie de peste 80 de acceleratoare, ceea ce ar presupune un efort financiar din partea statului de peste 350 milioane de euro, iar acest lucru nu este posibil fără un plan pe termen mediu. >> Citeste

Eveniment
La Conferinţa Regională de Management Medical Modern de la Bucureşti s-a discutat despre calitatea actului medical în spitalele româneşti
mmm_bucuresti_2016_1.JPG
Manageri de spitale din București și județele din regiunea de sud a țării au participat la cea de-a doua Conferinţă Regională de Management Medical Modern cu tema “Calitate în Managementul Sanitar din România”, eveniment organizat de Oameni și Companii în parteneriat cu Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate (ANMCS). >> Citeste
agerpres.ro