Organizația Mondială a Sănătății a elaborat și publicat în anul 2016 un ghid de abordare a infecțiilor intraspitalicești,”Guidelines on Core Components  of Infection Prevention & Control Programmes  at the National and Acute Health Care Facility Level”. Aceasta marchează o schimbare importantă de atitudine și implicare, căci marchează trecerea de la prevenție, training și supraveghere la impunerea unor strategii  naționale multinodale de prevenire a infecțiilor nosocomiale și de indicatori noi care vor fi auditați bianua

Infecțiile associate îngrijilor din sistemul medical sunt cea mai frecventă piedică în acordarea asistenței medicale și o problem majoră de sănătate publică, cu impact important asupra calității vieții, morbidității și mortalității. În orice moment, circa 7% dintre pacienții din țările dezvoltate și circa 10% în cele în curs de dezvoltare contactează o infecție intraspitalicească. Iar aceste infecții se transformă într-o povară economică la nivelul societății. Cu toate acestea, o mare parte dintre ele pot fi prevenite prin măsuri effective de prevenție și control.

Noul ghid include linii directoare privind componentele principale ale programelor de prevenție și control al infecțiilor la nivel național, în încercarea de a concentra programele și acțiunile implementate în lupta cu infecțiile intraspitalicești și de a susține statele la nivel mondial în acest efort. Ele formează o parte esențială a strategiilor Organizației Mondiale a Sănătății pentru a preveni amenințările actuale și viitoare legate de bolile infecțioase, cum ar fi Ebola, de a consolida capacitatea de adaptare a serviciilor de sănătate, de a combate rezistența antimicrobiană și de a îmbunătăți calitatea generală a serviciilor de sănătate.

Ghidul OMS de abordare a infecțiilor intraspitalicești poate fi consultat în versiune integrală AICI.

Opt principii de bază în controlul și prevenirea infecțiilor 

  1. Programe de prevenție și control a infecțiilor nosocomiale.

Fiecare unitatea sanitară ar trebui să beneficieze de un program dedicat și o echipă specializată și dedicată monitorizării, raportării și combaterii acestor infecții. La nivel național, fiecare stat trebuie să implementeze un program activ, cu obiective, atribuții și funcții clar definite, dedicat strict acestui fenomen, dar aflat în corelație cu alte programe naționale și organizații profesionale relevente.

  1. Ghiduri eficiente

Ghidurile ar trebui elaborate pe baza dovezilor obținute până în acest moment și puse în aplicare cu scopul de a combate rezistența antimicrobiană și controlul eficient al infecțiilor. Educația și formarea profesională constantă și continuă, pentru toți lucrătorii din sistemul medical, sunt esențiale pentru a ajunge la implementări de success în acest domeniu.

3.Educație și formare profesională continuă

La nivel de instituție, educația privind controlul și prevenirea infecțiilor nosocomiale ar trebui asigurată pentru toți lucrătorii din sistemul medical, prin utilizarea de strategii pe bază de sarcini acordate echipei și incluzând activități participative, implementate direct la patul pacientului.

4.Supraveghere

Supravegherea infecților intraspitalicești ar trebui realizată pentru a ghida intervențiile de prevenție și control a infecțiilor nosocomiale și a detecta focarele de infecție, cu distribuția feedbackului în timp util către lucrătorii din domeniul medical, prin intermediul rețelelor naționale. Programele naționale de supraveghere a infecțiilor intraspitalicești și rețelele care includ mecanisme pentru rapoartare în timp real sunt și mai eficiente dacă permit analiza comparativă a datelor.

5.Strategii multimodale (nou)

La nivelul infrastructurilor medicale activitățile de prevenire și control trebuie puse în aplicare cu ajutorul unor strategii multimodale pentru îmbunătățirea practicilor și reducerea rezistenței antimicrobiene și răspândirea infecțiilor intraspitalicești.

6.Monitorizare, Audit și Feedback (nou)

Monitorizarea și auditul constant și feedback-ul transmis în timp util a practicilor de îngrijire a sănătății trebuie realizate în conformitate cu standardele de prevenție și control. Feedback-ul ar trebui furnizat tuturor persoanelor auditate și personalului medical relevant. Ar trebui instituit un program național de monitorizare și evaluare a prevenției și controlului pentru a evalua măsura în care standardele sunt respectate și activitățile sunt realizate în conformitate cu scopurile și obiectivele programului. Monitorizarea igienei mâinilor și feedback-ul ar trebui să fie considerate un indicator cheie de performanță la nivel național.

7. Volumul de muncă / angajarea de personal și gradul de ocupare a paturilor

În scopul reducerii riscului de infecții intraspitalicești și a răspândirii rezistenței la antibiotice,  trebuie respectate următoarele reguli:

  • Nivelul de ocupare a paturilor nu trebuie să depășească capacitatea standard
  • Nivelul de încărcare a personalului medical trebuie calibrat în funcție de volumul de muncă cu pacienții

8.Mediu, materiale și echipamente

La nivelul infrastructurii, activitățile de îngrijire a pacienților trebuie effectuate într-un mediu curat (dacă este posibil chiar igienic), care sa faciliteze practicile legate de controlul și prevenția infecțiilor nosocomiale. Foarte important este ca toate materialele și echipamentele dedicate igienei mâinilor să fie ușor accesibile în orice punct al unității sanitare.